Naar de hoofdinhoud gaan
Search Products
Your Mandje

IPG - Privacybeleid

ipg.pet Limited een bedrijf geregistreerd in Nederland met bedrijfsnummer 88486311 en gevestigd in Kennedyplein 200, 5611ZT, Eindhoven, Netherlands ("Wij" "ons" "onze").

Inleiding

Dit privacybeleid zet uiteen hoe ipg.pet alle informatie gebruikt en beschermt die u aan ons verstrekt bij de aankoop van onze goederen en diensten, met inbegrip van informatie die door u wordt verstrekt via onze website ipg.pet.

Definities gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 vallen gegevensbescherming en privacymaatregelen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679) en alle bijgewerkte of aanvullende wetgeving van tijd tot tijd ("Gegevensbeschermingswetgeving").

In het kader van de Gegevensbeschermingswetgeving zullen wij, wanneer persoonsgegevens rechtstreeks aan ons worden verstrekt via het gebruik van onze Site of andere middelen, een "Gegevensbeheerder" van dergelijke informatie zijn. Dit komt omdat wij uiteindelijk bepalen hoe persoonlijke gegevens worden behandeld door ons of onze onderaannemers, die onze "Gegevensverwerkers" zijn.

Als wij uw persoonlijke gegevens verwerken (dit betekent alle informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren, bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres) bent u een 'Betrokkene' en dit betekent dat u bepaalde rechten hebt onder de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt.

Basis voor verzamelen

Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen:

Identiteitsgegevens omvatten volledige naam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatie.

Contactgegevens omvatten factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers.

Financiële gegevens omvatten bankrekening- en betaalkaartgegevens.

Transactiegegevens omvatten details over betalingen en transacties van en naar u en andere details over producten en diensten die u bij ons hebt gekocht.

Gebruiksgegevens, bijvoorbeeld wanneer een klant een inlogaccount aanmaakt, een vraag of verzoek indient via onze site en gegevens bevat over uw gebruik van onze diensten.

Marketing en communicatie omvat uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons.

Technische gegevens omvatten (IP-)adressen, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browserplug-in types en -versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze Site.

Als u geen persoonsgegevens verstrekt

Wanneer wij bij wet of op grond van een contract dat wij met u (of onze klant voor wie u optreedt) hebben, persoonsgegevens moeten verzamelen en u verzuimt die persoonsgegevens op verzoek te verstrekken, is het mogelijk dat wij het contract dat wij hebben of proberen af te sluiten, niet kunnen uitvoeren. In dat geval kan het zijn dat wij de diensten moeten annuleren, maar wij zullen u daarvan op dat moment op de hoogte stellen.

Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken

Hieronder vindt u een beschrijving van alle manieren waarop wij van plan zijn uw persoonsgegevens te gebruiken, en op welke rechtsgrondslagen wij ons daarvoor baseren.

Merk op dat wij uw persoonsgegevens op meer dan één rechtsgrond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u details wenst over de specifieke rechtsgronden waarop wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken wanneer meer dan één grond in onderstaande tabel is opgenomen.

Doel/Activiteit

U registreren als nieuwe klant en uw identiteit verifiëren, bijvoorbeeld wanneer u een van onze producten koopt of lid wordt van een handelsclub.

Soort gegevens

(a) Identiteit

(b) Contact

Wettelijke basis voor verwerking inclusief basis van legitiem belang

Uitvoering van een contract

Doel/Activiteit

Om onze diensten te verwerken en te leveren, waaronder:

(a) Het beheren van betalingen, vergoedingen en kosten

(b) Het innen en terugvorderen van geld dat aan ons verschuldigd is

(c) Contact met u opnemen en corresponderen over de Diensten

Soort gegevens

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Financiële gegevens

(d) Transactie

Rechtmatige basis voor verwerking, inclusief basis van legitiem belang

Uitvoering van een contract

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om schulden aan ons te innen)

Doel/Activiteit

Om onze Site te beheren en voor interne operaties, om ervoor te zorgen dat onze Site op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd en om onze Site veilig en beveiligd te houden.

Soort gegevens

Technische

Wettelijke basis voor verwerking inclusief basis van legitiem belang

Legitieme belangen

Doel/Activiteit

Beantwoorden van vragen en inlichtingen

Soort gegevens

(a) Identiteit

(b) Contact

Rechtmatige basis voor verwerking, inclusief grondslag van legitiem belang

Legitieme belangen

Doel/Activiteit

Om marketing voor u uit te voeren, bijvoorbeeld nieuwsbrieven en om uw lidmaatschappen te beheren.

Soort gegevens

(a) Identiteit

(b) Contact

Wettige basis voor verwerking, inclusief basis van legitiem belang

Toestemming

Verandering van doel

ipg.pet zal uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Voor een uitleg over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, kunt u contact opnemen met trade@ipg.pet.

Als wij uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een ongerelateerd doel, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen en uitleggen op welke rechtsgrondslag wij dat mogen doen.

Merk op dat wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is.

Hoe uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld

ipg.pet kan verplicht zijn uw persoonsgegevens te delen met de hieronder vermelde partijen:

externe betalingsproviders

koeriers- en leveringsbedrijven zoals DPD;

marketingbureaus zoals Mailchimp;

incassobureaus;

derde partij hosting provider;

derden aan wie wij delen van ons bedrijf of onze activa kunnen verkopen, overdragen of fuseren. Ook kunnen wij andere bedrijven overnemen of met hen fuseren. Als ons bedrijf verandert, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken als uiteengezet in dit Privacybeleid.

Hoe we persoonlijke gegevens opslaan

Alle persoonsgegevens worden verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"), wij geven uw persoonsgegevens niet door buiten de EER.

Bewaring van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld en om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen. Voor informatie over bewaartermijnen van gegevens kunt u contact opnemen met trade@ipg.pet.

Uw rechten

Onder bepaalde omstandigheden hebt u volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Deze omvatten het recht om:

toegang te vragen tot uw persoonsgegevens;

correctie van uw persoonsgegevens aan te vragen;

het wissen van uw persoonsgegevens aan te vragen;

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

rverzoek om overdracht van uw persoonsgegevens; en

het recht om uw toestemming in te trekken.

Om een van de bovenstaande rechten uit te oefenen kunt u uw verzoek e-mailen naar: trade@ipg.pet.

Kinderen

Onze Site is niet bedoeld voor gebruik door kinderen en wij zullen niet bewust persoonsgegevens verzamelen van personen jonger dan 16 jaar en zullen dergelijke gegevens onmiddellijk verwijderen wanneer dit later wordt vastgesteld.

Beveiliging van gegevens

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of op ongeoorloofde wijze toegankelijk zijn, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Bovendien beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot de werknemers, agenten, contractanten en andere derden die deze gegevens nodig hebben. Zij verwerken uw persoonsgegevens alleen in onze opdracht en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies op onze Site om de klantenervaring en de efficiëntie van onze Site te verbeteren, bijvoorbeeld om de items in uw winkelwagentje te onthouden en te verwerken. U kunt uw browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren, of om u te waarschuwen wanneer de Site cookies plaatst of gebruikt. Als u cookies uitschakelt of weigert, kunt u geen bestellingen plaatsen. TradeIt-cookies die door Ipg.pet worden gebruikt, staan hieronder vermeld.

Cookie Naam Omschrijving Duur   Categorie
App.Session Onderhoudt de sessiestatus voor het huidige kanaal
Deze cookie wordt bewaard voor de duur van de gebruikerssessie. Het sluiten van de browser verwijdert deze cookie. Noodzakelijk
ASP.NET_SessionId Onderhoudt de sessiestatus voor ASP.NET Deze cookie wordt bewaard voor de duur van de gebruikerssessie. Het sluiten van de browser verwijdert deze cookie. Noodzakelijk
App.CookieConsent Behoudt toestemming voor cookies tussen sessies Deze cookie wordt 90 dagen bewaard, waarna de klant opnieuw om toestemming wordt gevraagd. Noodzakelijk
App.Authentication Onderhoudt de authenticatie wanneer een gebruiker is ingelogd op de site
Deze cookie wordt bewaard voor de duur van de gebruikerssessie. Het sluiten van de browser verwijdert deze cookie.;
Noodzakelijk
App.Persistent Houdt een gebruikers mandje tussen sessies in Deze cookie wordt 30 dagen bewaard. Noodzakelijk
App.RecentlyViewedProducts Registreert de producten die een gebruiker heeft bekeken Deze cookie wordt 30 dagen bewaard.

Noodzakelijk


Cookies van derden die door Ipg.pet worden gebruikt, staan hieronder vermeld.

Cookie Naam Bron URL   Categorie
Google Analytics Tag Manager   Analyse
Google Recaptcha Component https://www.gstatic.com/recaptcha Noodzakelijk
Cardinal Commerce Component
https://songbirdstag.cardinalcommerce.com/ Necessary
PostcodeAnywhere Component https://services.postcodeanywhere.co.uk/ Functioneel
Viemo Component   Functioneel

Denk aan de risico's wanneer u internet gebruikt

Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is en hebben redelijke en proportionele beveiligingen en procedures om uw persoonlijke informatie te beschermen. Hoewel wij ons best doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid van informatie die u aan ons doorgeeft niet garanderen en bent u als enige verantwoordelijk voor het geheimhouden van wachtwoorden of andere accountinformatie.

Wijzigingen in dit Privacy beleid en uw plicht om ons van wijzigingen op de hoogte te stellen

Als en wanneer nodig, zullen wij wijzigingen in dit privacy beleid hier plaatsen. Bij belangrijke wijzigingen kunnen wij ook al onze geregistreerde gebruikers een e-mail sturen met de nieuwe gegevens, en indien wettelijk vereist zullen wij uw toestemming vragen voor deze wijzigingen.

Dit privacy beleid is voor het laatst bijgewerkt op 10 januari 2023.

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren accuraat en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonsgegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

Klachten

Als u een klacht wilt indienen met betrekking tot de manier waarop wij uw persoonsgegevens mogelijk hebben opgeslagen, gebruikt of verwerkt, hebt u het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij het Autoriteit voor persoonsgegevens. Wij stellen het echter op prijs dat wij uw zorgen kunnen behandelen voordat u zich tot de Autoriteit voor persoonsgegevens wendt, dus neem in eerste instantie contact met ons op.

Vragen en contactinformatie

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: trade@ipg.pet of bel ons op 0031-654226422.